Liturgisch bloemschikken

Voor de bloemen in de kerk wordt gezorgd door: mw Vochteloo.
De kleuren van het kerkelijk jaar worden hierbij gevolgd. Na afloop van de dienst worden de bloemen door kerkgangers naar zieken gebracht. Er staat onder de toren een collectebus (gieter) voor de bloemen.

Liturgisch bloemschikken

Liturgisch bloemschikken (ook wel symbolisch bloemschikken genoemd) is een methode om de Schriftlezingen op een andere manier te beleven. Zoals een lied, een gebed, een preek of meditatie elk op hun eigen wijze je mee kunnen nemen, zo kan een liturgische schikking je gedachten weer anders bepalen. Daarbij is het belangrijk, om meer van de achtergrond van de gekozen schikking te weten, zoals de symboliek van getallen, kleuren, bloem- of bladsoorten, of de manier waarop de voorwerpen geschikt zijn.

In de lezingen kunnen getallen genoemd worden – dit kan door een zelfde aantal bloemen worden uitgebeeld. Of er is bijv. sprake van ‘geborgenheid’ of ‘ommekeer’: een schikking kan door zijn vorm ‘geborgenheid’ of ‘ommekeer’ uitbeelden. De kerkelijke ‘kleuren’ van het jaar kunnen herhaald worden (zoals meestal ook al gebeurt in de ‘bloemen voor de zieken’) en bepaalde bloemen en planten hebben een speciale betekenis: klimop beeldt bijv. de trouw van God uit.

De Zon van ons bestaan – Liturgische schikkingen bij het Veertigdagenproject 2017: ‘Geloof in het leven’

‘Geloof in het leven’ is het thema van de Veertigdagentijd. We gaan verhalen horen over Jezus, die op weg is naar Pasen. Maar ook over al die mensen die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God en God van leven is. Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand ophouden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen.

De krans is de verbeelding van de zon die ook in het project centraal staat. De zon is een teken van leven; hoe donker de nacht ook is, de zon gaat toch weer schijnen. Niet altijd even goed zichtbaar, versluierd achter de wolken op sombere dagen. De zon komt op en geeft ons licht, zo brengt de hemel een bericht. Want na het donker van de nacht komt altijd weer een nieuwe dag.