De diensten

De regel? Er is elke zondag om 10.00 uur een dienst.
De uitzonderingen? Check de agenda hieronder!

 Na de dienst drinken we vaak samen nog even een kopje koffie en dat willen we ook graag met u doen!

Jeugdkerk ‘ZoWieZo’

Op elke eerste zondag van de maand komt de jeugd vanaf 12 jaar om 10:00 uur bij elkaar op de jeugdzolder van de Voorhof voor een gezellige ontmoeting. Van harte welkom .

Inlichtingen: Rinske Gerritjans 06 19118592 of een berichtje? 

Kinderen tijdens de erediensten

Kinderen 0-3 jaar

Tijdens de kerkdienst op zondagmorgen 10.00 uur is er in de Voorhof (Kerkstraat 6) een oppasdienst voor kleinsten. Vanaf 9.50 uur is er leiding aanwezig.

Inlichtingen: Charlotte Oude Luttighuis (074-7850731)

Kinderen 4-12 jaar

Voor kinderen van de basisschool is er kindernevendienst. De kinderen beleven het eerste deel van de dienst gewoon mee. Na een verhaal voor de kinderen gaan zij met hun leiding naar De Voorhof voor hun nevendienst. Vóór het einde van de kerkdienst komen zij weer in de kerk terug.

Inlichtingen: Mariska van der Sluijs 074 3763967, Ada Bruynes 06 4035 5930, Erica Bakker 06 57344349, Han Sligt 06 54624623, Jikkie Veenstra ‬06——–  

Avondgebed

Regelmatig is er op donderdagavond om 19:00 uur een Oecumenische Avondgebed
in de Oude Blasius of in de Nieuwe Blasius.

Vieringen

Op zondagen om 10:15 uur en vrijdagen 15:00 uur worden er in de 3 Koningen Kapel
-ook wel Oecumenische Kapel De Wieken genoemd (Verzorgingshuis St. Jozef en St. Elisabeth)-
vieringen gehouden.

Dit gebeurt afwisselend door:
de Protestantse Gemeente Delden en Katholieke Heilige Geest Parochie te Delden.

U vindt de 3 Koningen Kapel aan: Langestraat 74 te Delden.

Voorzieningen

Ringleiding
Voor slechthorenden zijn er 2 banken (de 6e van voren af, links en rechts) met telefoons, die op de geluidsinstallatie zijn aangesloten. Wie een hoorapparaat heeft, kan via de ringleiding de dienst volgen als het apparaat op de T-stand wordt gezet.

Voorbedenboek
In het torenportaal ligt een voorbedenboek, waarin u vóór het begin van de dienst uw eigen intenties kunt optekenen, die in de voorbeden een plaats moeten hebben; vlak voor de viering begint, wordt het voorbedenboek door één van de diakenen opgehaald.

Autodienst
Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken, biedt de Raad van Kerken Delden aan om per auto naar de kerk en weer naar huis gebracht te worden. Wij staan graag voor u klaar om u op zondagmorgen naar de dienst in de Oude Blasius te brengen. Dat kost u niets, alleen een telefoontje vóór zaterdag 16.00 uur naar 3762438 is voldoende.

Kerkradio
Voor mensen die door ziekte of leeftijdsbeperkingen niet in staat zijn de zondagse diensten bij te wonen, is er kerkradio beschikbaar. Voor €100 per jaar wordt thuis een kerkradio geplaatst. De aanvraag hiervoor dient te verlopen via de predikant of de wijkouderling. Nadere informatie is verkrijgbaar op het kerkelijk bureau.

Opname van de dienst
Voor aan-huis-gebondenen of andere belangstellenden is het mogelijke de dienst via een USB-stick of CD te beluisteren. Dit is ook mogelijk voor een dienst waaraan men bijzondere gevoelens verbindt (bv. doop-, trouw- of rouwdienst). Voor beide mogelijkheden moet vóór de dienst met de koster, Mw. Gerrie Tuitert contact worden opgenomen, zodat zij de opname kan regelen. U kunt de koster bereiken op Kerkplein 2, 7491 BM Delden (074-3767077).

Stuur de koster een bericht