Mededeling namens de Kerkenraad

Kerkdienst & Overstapdienst zondag 30 augustus 2020

Vanwege de verwachte weersomstandigheden zal de dienst in de Oude Blasius en niet buiten zoals eerder aangekondigd plaatsvinden. De dienst zal zoals de afgelopen maand te doen gebruikelijk online en met bewoners van oneven huisnummers gehouden worden. 

Zondag 30 augustus valt in een oneven weeknummer, dus alle oneven huisnummers zijn van harte welkom evenals de direct betrokken familieleden van degenen die overstappen.

Er is plaats voor 90 mensen.