Mededeling namens de Kerkrentmeesters

Samen voor de kerk van morgen

Delden luidt de Actie Kerkbalans in op zaterdag 14 januari om 13.00 uur
De Actie Kerkbalans loopt van deze zaterdag tot zaterdag 28 januari.

De Protestantse Gemeente in Delden doet dan een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage ten behoeve van de eigen plaatselijke gemeente, geloofsgemeenschap en kerk.

Samen voor de kerk van morgen

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden.

Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. 
Meer informatie vindt u op: www.kerkbalans.nl

Steun daarom uw kerk met een royale bijdrage tijdens de Actie Kerkbalans.

Bij voorbaat hartelijk dank.