Vanuit de Jeugdkerk

Zondag 9 juni a.s. zal er een Jeugddienst over het thema Dankbaarheid plaats vinden.

U bent van harte welkom om het samen met ons over dit thema te hebben.

Aansluitend zal er koffie en een lunch in de Voorhof plaats vinden.

We hopen U allen 9 juni te zien!