Mededeling namens de Diaconie

Voor hen die daarin geïnteresseerd zijn legt het College van Diakenen haar Jaarplan 2021 hierbij ter inzage.

Hierin kunt u lezen hoe het college het lopende jaar 2021 haar activiteiten naar verwachting gaat vervullen.