Hulp gewenst?

Het kan iedereen overkomen dat we ergens tegenaan lopen in ons leven waar we graag hulp bij zouden hebben. Vaak zorgt schaamte ervoor dat we niet om de hulp vragen of we zijn bang dat het raar is om de gewenste hulp te vragen.

Als geloofsgemeenschap zijn we geroepen om elkaar tot hulp te zijn op elk gebied van ons leven.

Die hulp hoeft niet alleen van de predikant te komen! Er zijn daarvoor in de gemeenschap velerlei kwaliteiten en vaardigheden. Natuurlijk zijn er diakenen, ouderlingen en wijkcontactpersonen maar er zijn ook nog heel veel meer vrijwilligers die u kunnen en willen bijstaan. Het enige wat zij niet kunnen is uw wens om hulp weten zonder dat u dat bij hen bekend maakt.

Wij willen het makkelijk voor u maken door u hieronder de gelegenheid te geven uw hulpwens bekend te maken.