Afgelopen jaar 2017 hebben we als diaconie na het 40-dagen project: “Dak- en Thuislozen van ’t Kruispunt in Arnhem” ook een aantal keren met een groepje van 4 a 5 mensen voor deze mensen gekookt.

In het najaar van 2018 zullen we weer de gelegenheid hebben. U wordt daarvan op de hoogte gesteld via de zondagsbrief. U kunt ook nu alvast een diaken aanspreken en uw verlangen kenbaar maken.