Mededeling vanuit de Diaconie

De diaconie overweegt glutenvrij vieren

Onlangs heeft de diaconie vernomen dat er een aantal gemeente leden graag aan de Maaltijd van de Heer zouden willen deelnemen maar dit niet kunnen vanwege de gluten in het brood.

De diaconie zal in haar komende vergadering daar over spreken en te verwachten is dat we de gehele viering voortaan glutevrij gaan vieren. Wanneer dit in zal gaan zult u van ons tijdig te horen krijgen, in elk geval via de app en op deze website.  

Mocht u hier vragen over hebben spreek ons dan ‘s-zondags een van ons aan na de dienst.