Geloofsgemeenschap2020-10-06T11:18:48+00:00

Vogelvrij-Verklaard

Jezus' naam misbruiken of een Bijbel verbranden of verscheuren het mag allemaal in ons land maar let op: Doe dit niet met de profeet Mohammed of de Koran. Binnenkort wordt dat strafbaar?

ONDER MIJN HUID

6 mei - Bevrijdingsfeest met Talitha Nawijn 'Onder Mijn Huid' - Oude Blasius - Kerk open 19:30 - Programma incl. pauze 20:00-21:45 uur

Sarangi

informatie over de collecte van de diaconie op zondag 12 september 2021

40-dagen-project-2021

kansloze jongeren in een wijk van Kaapstad, Zuid Afrika de liefde van God tonen door sociale rechtvaardigheid, gelijkheid, barmhartigheid en het delen van Gods Woord

Gebruiksplan versie 5

Mededeling namens de Kerkenraad Op 22 oktober jl. heeft de kerkenraad het gebruiksplan voor  de Oude Blasius en de Voorhof herzien. Via de knop hieronder kunt u het gebruiksplan inzien. Inzien

Voedselbank in Nood

Mededeling namens de Diaconie Ook de PGDelden draagt bij! Ook wij kunnen hier ons steentje aan bijdragen. Naar aanleiding van onderstaande artikel een hernieuwde oproep om de Voedselbank in Midden Twente te

GEZOCHT MANAGER

Mededeling namens het College van Kerkrentmeesters Het College van Kerkrentmeesters is op zoek naar een Manager (ZZP) Voor de begeleiding van vrijwillige kosters in de Oude Blasius Kerk van Delden. Het gaat om

Wisseling van de wacht

Mededeling namens de Kerkenraad Zondagmorgen 27 september namen we afscheid van 2 mensen die enkele jaren een stevige bijdrage hebben geleverd aan het werk van de Kerkenraad. Ewout Bakker als kerkrentmeester

Kerken Luiden Noodklok

Mededeling namens de Kerkenraad Op dinsdag 29 september om half tien ‘s ochtends luiden kerken in heel Nederland acht minuten en 20 seconden de kerkklokken. Deze dag wordt de petitie #500kinderen overhandigd aan

Schone Kerk

Mededeling namens het College van Kerkrentmeesters Schoon Schip De oproep om te helpen de kerk weer schoon te krijgen is door gemeenteleden beantwoord en we hebben in drie dagen tijd de kerk

Bericht van de PDK

Al bijna 50 jaar !! organiseert de Projectengroep Deldense Kerken (PDK) activiteiten met het doel bijstand te verlenen aan hulpbehoevende mensen in de ruimste zin van het woord. Kernwoorden zijn daarbij altijd: kleinschaligheid, plaatselijke betrokkenheid,

Steigers uit de kerk

Mededeling namens het College van Kerkrentmeesters Hulp gevraagd We zijn blij dat het einde in zicht is. Voor de bouwvakvakantie worden de werkzaamheden aan het plafond en  muurschilderingen afgerond en verdwijnen de

Update Auto voor Madagaskar

Mededeling College van Diakenen Bijschrift: Jeugd Met Een Opdracht Twente (JMEO Twente) dankt u Protestantse Gemeente Delden hartelijk voor uw gulle geven. Jmeo Twente heeft met een vertrekkend Zwitserse zendingsechtpaar een betalingsregeling voor

Collectes Juli en Augustus

Mededeling namens het College van Diakenen De diaconie heeft in samenspraak met de kerkrentmeesters een collecte rooster voor de maanden juli en augustus vastgesteld. In augustus zullen er bij de uitgang van

Gebruiksplan

Mededeling namens de Kerkenraad Gebruiksplan i.v.m. het Corona-virus De kerkenraad heeft een gebruiksplan opgesteld voor de kerkdiensten voor de maand augustus. In augustus zal het plan door de kerkenraad opnieuw onder de

Gewelfschilderingen

Mededeling namens de Kerkrentmeesters U hebt kunnen lezen over de gaande restauraties van de geweldschilderingen in de kerk. Deze restauraties zouden een enorme impact op de zondagse erediensten hebben wanneer deze normaal zouden

Vrijwilligers

Vacatures Hulpgezocht bediening camera beelduitzendingen Voor  de bediening van de camera tijdens de diensten, ook na Corona, zijn we opzoek naar mensen die dit eens in de vier weken willen doen.

Collectes

De collectezak kan deze weken niet rondgaan, maar bij kerk-zijn hoort wel diaconie, dat we anderen helpen. Dat blijft doorgaan. Vandaar dat wij u wijzen op de bankrekeningnummers van de Diaconie en

Onze kerkdiensten

Mededeling namens de Kerkenraad Hoe gaan we verder... ... en geduld zullen we nog even moeten hebben voordat we elkaar weer in de kerk ontmoeten. Ondanks de 'versoepeling' kan het nog niet. Sowieso

Mededeling Gemist?

Mededeling namens de Kerkenraad Digitaal Nieuws Heeft u dat ook weleens dat u in de kerk een mededeling gemist heeft? Vanaf heden is het mogelijk u te abonneren op de mededelingen van de

Vanuit de Diaconie

Vanuit de Diaconie Reageren Beste gemeenteleden, De afgelopen zondagen hebben velen van ons de kerkdienst thuis beluisterd. Juist nu - in deze tijd van coronacrisis - is het moeilijk om niet

Aan de leden

Mededeling namens de Kerkenraad Beste leden van de Protestantse Gemeente Delden Corona-onzekerheid Ieder van ons zal deze periode op zijn of haar eigen manier beleven, maar voor ons allemaal is dit heel erg

Kerkdiensten de komende tijd

Mededeling namens de Kerkenraad Corona-virus Naar aanleiding van de overheidsmaatregelen i.v.m. het Corona-virus vervallen alle diensten en samenkomsten van de gemeente tot 06 april 2020.  Dit betekent: » De Oude Blasius is tot

Avondmaalsvieringen

Mededeling namens de Kerkenraad Avondmaalsviering Vanwege het Corona virus heeft de kerkenraad tot de volgende gedragsregels besloten:   1 Er worden er geen handen geschud (niet bij binnenkomst en ook niet bij het

Kerstnacht 2019

Kerstnachtdienst 2019 Een korte indruk van de afgelopen Kerstnachtdienst in samenwerking met het Twents Liturgiekoor uit voorheen Zenderen.

Oecumenische Kerstzang

OECUMENISCHE KERSTSAMENZANG Zondagavond 22 december om 19.30 uur Ook dit jaar hopen we weer  op te weg te gaan naar het Licht, naar het kind in de kribbe dat ons dit Licht

Wat zoekt de Pelgrim

Lezing over Pelgrimage De Raad van Kerken in Delden koos voor dit seizoen voor het thema:   “Wat zoekt de Pelgrim.” Het pelgrimeren zelf en de innerlijke pelgrimage komen dit seizoen aan de orde. 

Vrijwilligers Bedankt

Vrijwilligers zijn onmisbaar om het reilen en zeilen in onze kerk goed te laten verlopen. Op allerlei gebied zijn zij actief: als contactpersoon, bij het koffieschenken, bij het koperpoetsen, de kindernevendienst en

Dankdag-Voedselbank

Welke producten In overleg met de voedselbank komen de volgende producten in aanmerking voor inzameling: pastavarianten: spaghetti, macaroni, penne bami rijst nasi/bami kruiden kant en klaar producten pastasaus broodbeleg: jam, hagelslag, appelstroop, sandwichspread, chocolade

50 jaar KerkenNieuwsDelden

In het kader van het 50-jarig bestaan van KerkenNieuwsDelden zijn er herinneringen opgehaald met diverse oud gedienden van Kerkennieuws. Aan het woord komen pastoor Huisman, ds. De Vries en ds. Wiersma. Verder Aaldert van

Afscheid Ds. Annerie Sniers

Zondag 15 september heeft Ds. Annerie Snier in de Oude Blasius de afscheid genomen als predikant met een bijzondere opdracht (geestelijk verzorger Carint-Reggeland) van de Protestantse Gemeente Delden . Het thema van de dienst was:

Nieuwe Ambtsdrager

Mededeling namens de Kerkenraad Nieuwe ambtsdager   Wij hebben mevrouw A. Lantink bereid gevonden om wijkcontactpersoon te worden! Eventuele bezwaren met opgaaf van reden kunt u, vóór 30 augustus 2019, schriftelijk indienen bij

Diaken

voorzitter Tineke Lantink ‘Er is geen fijnere plek om je kinderen te laten opgroeien dan Delden”. Deze woorden had je Tineke Lantink niet in de mond gelegd toen ze in 1997 naar Leiden

Diaken

secretaris Judith van der Meer-Schieferstein Samen met haar man Franciscus van der Meer en hun 4 kinderen (Jasper, Willem, Femke en Nynke) woont ze anderhalf jaar in Delden en is in korte tijd

Diaken

Rosalind Cox Gertenbach. Wanneer ze als diaken de collectes aankondigt verneem je dat ze niet uit Delden komt. Samen met haar man Jan en hun kinderen Hannah en Jens woont Rosalind aan

Actie Kerkbalans 2020

Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. De Protestantse Gemeente en de Rooms Katholieke Kerk (geloofsgemeenschap H. Blasius) in Delden doen dan een beroep op hun

Tweede Bericht Uit De Hemel

  9 December hebben we Johannes de Doper ontmoet. Hij krijgt een bijzondere boodschap te verkondigen: God zal redding brengen. Johannes vertelt erover bij de rivier de Jordaan. Hij zegt tegen alle mensen: ”Kom hier

Bijbels voor Madagaskar

Een Bijbel in je 'moedertaal' Onlangs is er door de diaconie een bedrag geschonken aan Mercy Ministry Madagaskar waarvoor zij 98 bijbels in Malagasy hebben kunnen aanschaffen en distribueren.  Een Bijbel in Malagasy -de taal

40 Dagentijd 2019

Project 40-dagentijd  Komend jaar willen wij in de 40-dagentijd graag weer aandacht besteden aan een maatschappelijk thema of initiatief waar wij als gemeente nauw bij betrokken zijn. Vanuit de diaconie horen we graag jullie suggesties

De Smaak van de Kerk

We zien dat in de schikking zo verbeeld: Vanuit de aarde komt een zuil gevuld met zout. Dit verbeeld de kerk als een landmark, een herkenningspunt in de omgeving. Voor veel mensen is de

Afscheid Kees Bergström

Vereerd Toen ik elf was, vroeg tante Truus, wat ik later wilde worden. ‘Beroemd’, antwoordde ik, ‘Ik wil dat er later een standbeeld voor me opgericht zal worden.’ Dat standbeeld is er nooit van gekomen.

Kennismaken

Voor de maand juli staan een aantal activiteiten voor gemeenteleden gepland om op een ontspannen manier nader kennis te maken met hun nieuwe predikant. Zie voor de activiteiten de agenda.

Nagesprek 23 april jl.

De ongelovige Thomas Op zondag 23 april is er een nagesprek van de kerkdienst. In ons beleidsplan ‘Verbinden in verscheidenheid' gaat het o.a. om ontmoeting met elkaar en geloofsgesprek. Daarom beginnen we dit jaar

Handen uit de mouwen

Afgelopen jaar 2017 hebben we als diaconie na het 40-dagen project: "Dak- en Thuislozen van 't Kruispunt in Arnhem" ook een aantal keren met een groepje van 4 a 5 mensen voor deze mensen

Kerk helpt Madagaskar

Waterfilters voor Madagaskar Afgelopen februari 2018 is Maarten Bruynes met een team weer naar Madagaskar geweest. Hij heeft daar namens onze kerk weer een twintig tal waterfilters kunnen leveren op plekken waar schoon drinkwater

Actie Kerkbalans ’18

De Actie Kerkbalans start in Nederland op vele plaatsen met een inluidmoment. In Delden luiden de kerkklokken van de Oude en de Nieuwe Blasius a.s. zaterdag 20 januari om 13.00 uur. Actie Kerkbalans 2018 loopt van zaterdag 20 januari

Ga naar de bovenkant