Loading...

Steigers uit de kerk

Mededeling namens het College van Kerkrentmeesters Hulp gevraagd We zijn blij dat het einde in zicht is. Voor de bouwvakvakantie worden de werkzaamheden aan het plafond en  muurschilderingen afgerond en verdwijnen

Update Auto voor Madagaskar

Mededeling College van Diakenen Bijschrift: Jeugd Met Een Opdracht Twente (JMEO Twente) dankt u Protestantse Gemeente Delden hartelijk voor uw gulle geven. Jmeo Twente heeft met een vertrekkend Zwitserse zendingsechtpaar een betalingsregeling

Collectes Juli en Augustus

Mededeling namens het College van Diakenen De diaconie heeft in samenspraak met de kerkrentmeesters een collecte rooster voor de maanden juli en augustus vastgesteld. In augustus zullen er bij de uitgang

Kerkdiensten Juli en Augustus

Mededeling namens de Kerkenraad De kerkdiensten in juli en augustus en de maatregelen  De kerkenraad heeft besloten dat in juli de kerkdiensten nog online  live te volgen zijn. Er worden nog

Gebruiksplan

Mededeling namens de Kerkenraad Gebruiksplan i.v.m. het Corona-virus De kerkenraad heeft een gebruiksplan opgesteld voor de kerkdiensten voor de maand augustus. In augustus zal het plan door de kerkenraad opnieuw onder

Wijziging kerkdienst terugkijken

Mededeling van de webmasters Maakte u voorheen gebruik van het terugkijken van diensten? Fijn. Er gaat per 01 augustus iets veranderen. Met ingang van die datum zullen kerkendiensten tot 14 dagen

Gewelfschilderingen

Mededeling namens de Kerkrentmeesters U hebt kunnen lezen over de gaande restauraties van de geweldschilderingen in de kerk. Deze restauraties zouden een enorme impact op de zondagse erediensten hebben wanneer deze normaal

Wijziging Start Kerkdiensten

Mededeling namens de Kerkenraad Start Kerkdiensten Hadden we eerder afgekondigd dat de kerkdiensten na 1 juli weer zullen beginnen. Dat besluit is gewijzigd en de start voor de kerkdiensten staat nu gepland

Vrijwilligers

Vacatures Hulpgezocht bediening camera beelduitzendingen Voor  de bediening van de camera tijdens de diensten, ook na Corona, zijn we opzoek naar mensen die dit eens in de vier weken willen

Collectes

De collectezak kan deze weken niet rondgaan, maar bij kerk-zijn hoort wel diaconie, dat we anderen helpen. Dat blijft doorgaan. Vandaar dat wij u wijzen op de bankrekeningnummers van de

Onze kerkdiensten

Mededeling namens de Kerkenraad Hoe gaan we verder... ... en geduld zullen we nog even moeten hebben voordat we elkaar weer in de kerk ontmoeten. Ondanks de 'versoepeling' kan het nog niet. Sowieso

Voedselbank – Actie Gecontinueerd

Voedselbank - Inzameling De diaconie van de Protestantse Gemeente Delden wil juist in deze periode haar dankbaarheid tonen en delen met diegene waarmee het minder goed gaat. De Voedselbank in onze regio heeft onze

Kind op Zondag voor Ouders

Vieren met de kinderen thuis De kerk is dicht, de kindernevendienst gaat door! De meeste kerken houden de komende zondagen hun deuren gesloten en/of zenden online diensten uit. Dat wil niet

Mededeling Gemist?

Mededeling namens de Kerkenraad Digitaal Nieuws Heeft u dat ook weleens dat u in de kerk een mededeling gemist heeft? Vanaf heden is het mogelijk u te abonneren op de mededelingen van de

Vanuit de Diaconie

Vanuit de Diaconie Reageren Beste gemeenteleden, De afgelopen zondagen hebben velen van ons de kerkdienst thuis beluisterd. Juist nu - in deze tijd van coronacrisis - is het moeilijk om

Aan de leden

Mededeling namens de Kerkenraad Beste leden van de Protestantse Gemeente Delden Corona-onzekerheid Ieder van ons zal deze periode op zijn of haar eigen manier beleven, maar voor ons allemaal is dit heel erg

Hulp? Vragen en Geven

Heeft U in Twente hulp nodig of wil je jouw hulp aanbieden?  Klik dan op de Facebook icon hiernaast.

Kerkdiensten de komende tijd

Mededeling namens de Kerkenraad Corona-virus Naar aanleiding van de overheidsmaatregelen i.v.m. het Corona-virus vervallen alle diensten en samenkomsten van de gemeente tot 06 april 2020.  Dit betekent: » De Oude Blasius is tot

Liturgische Schikking 08 maart

In de schikking zien we op de basis van klimop, symbool voor Gods trouw en aanwezigheid, de twee bloemen met elkaar verbonden: Mozes en Aäron. Mozes heeft zijn staf, symbool van zijn

Avondmaalsvieringen

Mededeling namens de Kerkenraad Avondmaalsviering Vanwege het Corona virus heeft de kerkenraad tot de volgende gedragsregels besloten:   1 Er worden er geen handen geschud (niet bij binnenkomst en ook niet bij het

40-Dagen-Project 2020

Dat kan! Scan de QR code met je bank-app of de tikkie-app en volg de aanwijzingen.   EEN

Kerstnacht 2019

Kerstnachtdienst 2019 Een korte indruk van de afgelopen Kerstnachtdienst in samenwerking met het Twents Liturgiekoor uit voorheen Zenderen.

Wat er te doen is met de feestdagen

Kerkdienst Beluisteren Activiteiten Rond De Feestdagen Maandag 23 december 10.00 - 12.00 uur Levende adventskalender; de deur staat open en de koffie staat klaar bij Wim en Joke Wes, Meyerinksveldkampsweg 4

Liturgische Schikkingen Advent 2019

In deze adventsperiode is het thema van het project ‘Geef licht!’ Hierbij volgen we lezingen uit de profeet Micha. 1e Advent Maak het licht zelf 

Oecumenische Kerstzang

OECUMENISCHE KERSTSAMENZANG Zondagavond 22 december om 19.30 uur Ook dit jaar hopen we weer  op te weg te gaan naar het Licht, naar het kind in de kribbe dat ons dit

Actie Kerkbalans 2020

Mededeling namens de Kerkenraad Actie Kerkbalans 2020 De informatie over de Actie Kerkbalans 2020 is weer voorhanden! Meer informatie

Wat zoekt de Pelgrim

Lezing over Pelgrimage De Raad van Kerken in Delden koos voor dit seizoen voor het thema:   “Wat zoekt de Pelgrim.” Het pelgrimeren zelf en de innerlijke pelgrimage komen dit seizoen aan de orde. 

Vrijwilligers Bedankt

Vrijwilligers zijn onmisbaar om het reilen en zeilen in onze kerk goed te laten verlopen. Op allerlei gebied zijn zij actief: als contactpersoon, bij het koffieschenken, bij het koperpoetsen, de kindernevendienst en

Dankdag-Voedselbank

Welke producten In overleg met de voedselbank komen de volgende producten in aanmerking voor inzameling: pastavarianten: spaghetti, macaroni, penne bami rijst nasi/bami kruiden kant en klaar producten pastasaus broodbeleg: jam, hagelslag, appelstroop, sandwichspread,

50 jaar KerkenNieuwsDelden

In het kader van het 50-jarig bestaan van KerkenNieuwsDelden zijn er herinneringen opgehaald met diverse oud gedienden van Kerkennieuws. Aan het woord komen pastoor Huisman, ds. De Vries en ds. Wiersma. Verder Aaldert van

Afscheid Ds. Annerie Sniers

Zondag 15 september heeft Ds. Annerie Snier in de Oude Blasius de afscheid genomen als predikant met een bijzondere opdracht (geestelijk verzorger Carint-Reggeland) van de Protestantse Gemeente Delden . Het thema van de dienst was:

Liturgische Schikking 08 september 2019

Bij de start van het winterseizoen zien we een schikking met een trompet. De trompet staat voor muziek. En zoals muziek wordt gevormd door verschillende tonen tot verschillende muzikale verhalen. Ook bloemen kunnen een

Kees Claassen 2e koster gehuldigd

Afgelopen zondag 01 september 2019 hebben we onze Kees Claassen gehuldigd om zijn 23 jaren trouwe dienst als tweede koster van de Protestantse Gemeente Delden in de Grote Blasius. Het

Nieuwe Ambtsdrager

Mededeling namens de Kerkenraad Nieuwe ambtsdager   Wij hebben mevrouw A. Lantink bereid gevonden om wijkcontactpersoon te worden! Eventuele bezwaren met opgaaf van reden kunt u, vóór 30 augustus 2019, schriftelijk indienen bij

Interview door RTV Oost met Maarten Bruijnes

Maarten Bruijnes, actief lid van de Protestantse Gemeente te Delden werkt voor de zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht Twente. Het werk brengt hem in landen als Indonesië, India en Madagaskar. Het opleggen van een

Diaken

voorzitter Tineke Lantink ‘Er is geen fijnere plek om je kinderen te laten opgroeien dan Delden”. Deze woorden had je Tineke Lantink niet in de mond gelegd toen ze in 1997 naar Leiden

Liturgische Schikking 9 juni 2019

    Pinksterschikking   In de schikking zien we de wind verbeeld door een veld van groene grassen. De twaalf witte bloemen verbeelden de apostelen. Boven hun hoofden zien we de vurige tongen, verbeeld door

Liturgische Schikking 21 april 2019

Hulp krijgen Met Pasen vieren we dat Jezus geholpen wordt, zoals hijzelf zo vaak mensen geholpen heeft. Maar wie helpt hem als het donker wordt in de wereld? God roept hem uit de dood

Liturgische Schikking 14-04-2019

Het thema voor deze zondag is: Juichen We horen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen daar langs de weg weten het zeker: Jezus zal een nieuw begin maken. Daarom

Diaken

secretaris Judith van der Meer-Schieferstein Samen met haar man Franciscus van der Meer en hun 4 kinderen (Jasper, Willem, Femke en Nynke) woont ze anderhalf jaar in Delden en is in korte tijd

Liturgische Scikking 07-04-2019

Het thema voor deze zondag is: Teruggeven Vandaag lezen we de gelijkenis waarin de eigenaar van een wijngaard enkele man-nen de opdracht geeft op zijn wijngaard te passen en de druiven aan hem te

Liturgische Schikking 31-03-2019

Het thema voor deze zondag is: Vergeven Het is feest als de verloren zoon thuis komt. Iedereen is weer bij elkaar. Een nieuw begin! Maar voor dat het zover is, is nog wel wat

Liturgische Schikking 24-03–2019

Het thema voor deze zondag is: Geduld Deze week horen we Jezus een gelijkenis vertellen over een vijgenboom die al driejaar geen vruchten geeft. Wat moet je met zo’n boom, omhakken? De eigenaar van

Veertigdagen Actie Diaconie

In de komende Veertig Dagen heeft de Diaconie gekozen om met de Stichting Present samen te werken om een impact te hebben op de lokale bevolking. Met name de kansarmen willen we een hart

Liturgische Schikking 17-03-2019

Op de tweede zondag (17 maart) is het thema: "Wakker worden!" Op de berg gebeurt een wonder Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en praten met hem. Maar de drie leerlingen die Jezus meegenomen

Liturgische Schikking 2019-03-10

Het project voor de 40-dagentijd heet ‘Een nieuw begin’. Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur en ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw

Diaken

Rosalind Cox Gertenbach. Wanneer ze als diaken de collectes aankondigt verneem je dat ze niet uit Delden komt. Samen met haar man Jan en hun kinderen Hannah en Jens woont Rosalind aan

Actie Kerkbalans 2020

Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. De Protestantse Gemeente en de Rooms Katholieke Kerk (geloofsgemeenschap H. Blasius) in Delden doen dan een beroep op hun

Liturgische Schikking Vierde Advent

Vierde Advent Het bericht uit de hemel is: “Ik geloof in dit Kind!” We ontmoeten Elizabeth, een bijzondere vrouw die ondanks haar ouderdom een kind verwacht. Een bijzonder kind, aangekondigd door een engel. Als

Derde Bericht Uit De Hemel

17 December was het bericht uit de hemel: Ik geloof in vrijheid! We ontmoeten de profeet Sefanja. In de tijd van de profeet Sefanja is Jeruzalem in de ban van andere goden. Zelfs de

Liturgische Schikking Derde Advent

Vijf geloofsgetuigen vertellen ons in deze adventsperiode over wat zij geloven. Over hoop en vertrouwen, over zichtbaar en wat (nog) onzichtbaar is. Zij roepenons op om met hen mee te geloven en .... om

Tweede Bericht Uit De Hemel

  9 December hebben we Johannes de Doper ontmoet. Hij krijgt een bijzondere boodschap te verkondigen: God zal redding brengen. Johannes vertelt erover bij de rivier de Jordaan. Hij zegt tegen alle mensen: ”Kom hier

Liturgische Schikking Tweede Advent

Vijf Getuigen Vijf geloofsgetuigen vertellen ons in deze adventsperiode over wat zij geloven. Over hoop en vertrouwen, over zichtbaar en wat (nog) onzichtbaar is. Zij roepen ons op om met hen mee te geloven

Liturgische Schikking Eerste Advent 2018

Geloof met me mee! Vijf geloofsgetuigen uit de bijbel vertellen ons in deze advents-periode over wat zij geloven. Ze vertellen over hoop en vertrouwen, over wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is.

Discussie over vroegtijdige levensbeëindiging

Eminentie Kardinaal Wim Eijk Discussie over vroegtijdige levensbeëindiging De discussie over voltooid leven (vroegtijdige levensbeëindiging) houdt de gemoederen bezig. Er is veel tegenstand, ook uit de kring van artsen. Kardinaal Eijk zal in zijn lezing het

Van behelpen naar professioneel koken

Behelpen in de huidige 'keuken'  Het is nog even roeien met de riemen die ze hebben. Voor ruim 100 weduwen 40 leprozen en 40 wezen wordt er dagelijks in de huidige 'keuken' gekookt. En

Bijbels voor Madagaskar

Een Bijbel in je 'moedertaal' Onlangs is er door de diaconie een bedrag geschonken aan Mercy Ministry Madagaskar waarvoor zij 98 bijbels in Malagasy hebben kunnen aanschaffen en distribueren.  Een Bijbel in Malagasy -de taal

40 Dagentijd 2019

Project 40-dagentijd  Komend jaar willen wij in de 40-dagentijd graag weer aandacht besteden aan een maatschappelijk thema of initiatief waar wij als gemeente nauw bij betrokken zijn. Vanuit de diaconie horen we graag jullie suggesties

De Smaak van de Kerk

We zien dat in de schikking zo verbeeld: Vanuit de aarde komt een zuil gevuld met zout. Dit verbeeld de kerk als een landmark, een herkenningspunt in de omgeving. Voor veel mensen is de

Koken voor Thuis- en Daklozen

Koken voor Thuis- en Daklozen! Wie doet er mee? Komend najaar willen we als PG Delden weer een drietal keren gaan koken voor de Thuis- en Daklozen van Het Kruispunt in Arnhem. Door het

Startzondag verplaatst naar 30 September

Vanwege diverse reden is besloten om de geplande Startzondag te verplaatsen naar 30 september. Bent U er klaar voor? Op deze manier kan ook de Ziekenzondag gewoon doorgang vinden. Natuurlijk vragen we dan weer

Liturgische Schikking Afscheidsdienst Kees Bergström

Deze schikking laat zien wat het werk van ds. Bergström voor onze gemeente betekend heeft. En deze schikking vindt vast wel een mooi plekje in zijn huis. We zien een fundament van stenen. Dat

Afscheid Kees Bergström

Vereerd Toen ik elf was, vroeg tante Truus, wat ik later wilde worden. ‘Beroemd’, antwoordde ik, ‘Ik wil dat er later een standbeeld voor me opgericht zal worden.’ Dat standbeeld is er nooit van gekomen.

Liturgische-schikking Intrededienst 20180701

In de schikking van vandaag zien we een open kerk. Die kerk staat open naar wereld en waar iedereen welkom is. De contouren staan vast en geven hou-vast. In de kerk staat een schaal

Kennismaken

Voor de maand juli staan een aantal activiteiten voor gemeenteleden gepland om op een ontspannen manier nader kennis te maken met hun nieuwe predikant. Zie voor de activiteiten de agenda.

Liturgische-schikking Pinksteren ’18

In de schikking voor deze Pinksterdagen zien we de wereldbol. Het vuur van de Heilige Geest en de boodschap van de apostelen waait uit de bol naar alle landen van de wereld. De rode

Startzondag 2 september

Op zondag 2 september is de Startzondag.  Markeer deze datum in uw agenda! Meer informatie volgt.

Nagesprek 23 april jl.

De ongelovige Thomas Op zondag 23 april is er een nagesprek van de kerkdienst. In ons beleidsplan ‘Verbinden in verscheidenheid' gaat het o.a. om ontmoeting met elkaar en geloofsgesprek. Daarom beginnen we dit jaar

Handen uit de mouwen

Afgelopen jaar 2017 hebben we als diaconie na het 40-dagen project: "Dak- en Thuislozen van 't Kruispunt in Arnhem" ook een aantal keren met een groepje van 4 a 5 mensen voor deze mensen

Kerk helpt Madagaskar

Waterfilters voor Madagaskar Afgelopen februari 2018 is Maarten Bruynes met een team weer naar Madagaskar geweest. Hij heeft daar namens onze kerk weer een twintig tal waterfilters kunnen leveren op plekken waar schoon drinkwater

Actie Kerkbalans ’18

De Actie Kerkbalans start in Nederland op vele plaatsen met een inluidmoment. In Delden luiden de kerkklokken van de Oude en de Nieuwe Blasius a.s. zaterdag 20 januari om 13.00 uur. Actie Kerkbalans 2018 loopt van zaterdag 20 januari