Aan het College van Rentmeesters betreffende Gebouwen

Job Dekens
Job DekensKerkrentmeester
verantwoordelijke voor verhuur