Mededeling namens de Diaconie

Ook de diaconie van de PGDelden wil u helpen!

Wij willen omzien naar elkaar en elkaars lasten dragen en soms is dat eenvoudig. 

Veel mensen krijgen de energietoeslag en hebben die eigenlijk niet nodig. Anderen weten niet hoe ze de rekeningen moeten betalen van de enorm gestegen energieprijzen. 
Kunnen we elkaar daarbij niet steunen?

Maak bijvoorbeeld uw energietoeslag of een ander bedrag als gift over naar ons als diaconie en wij sluizen dat geld dan door naar hen die dat hard nodig hebben. Zo hebben zij ook warme feestdagen.

Gebruik de kerk-app of maak over aan:

  • Diaconie Protestantse Gemeente Delden ( RSIN 824129398)

  • op IBAN: NL08 RABO 0313 30 6613 

  • o.v.v. Energiefonds Delden

Namens velen danken wij u hartelijk.