Eminentie Kardinaal Wim Eijk

Discussie over vroegtijdige levensbeëindiging

De discussie over voltooid leven (vroegtijdige levensbeëindiging) houdt de gemoederen bezig. Er is veel tegenstand, ook uit de kring van artsen. Kardinaal Eijk zal in zijn lezing het uitgangspunt van de RK-Kerk toelichten:

De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Je kunt het lichamelijk leven dus niet opofferen of inzetten als middel tot een doel om aan het lijden een einde te maken. Het beschikkingsrecht over het leven komt ons niet toe.

De Utrechtse aartsbisschop bespreekt vele aspecten van deze thematiek, zoals de omgang met het lijden, medische ontwikkelingen, pijnbestrijding, de rol van de overheid, de individualistische cultuur en de rol van de arts.

Kardinaal Eijk is bisschop-referent voor het themaveld Medische Ethiek en lid van de Pauselijke Academie voor het Leven. Hij studeerde medicijnen voordat hij aan de priesteropleiding begon. Hij combineerde zijn studie aan het seminarie met een studie medische ethiek aan de Universiteit van Leiden, waar hij promoveerde op een proefschrift over euthanasie.