Rosalind Cox Gertenbach
Rosalind Cox Gertenbachdiaken

Rosalind Cox Gertenbach.

Wanneer ze als diaken de collectes aankondigt verneem je dat ze niet uit Delden komt.
Samen met haar man Jan en hun kinderen Hannah en Jens woont Rosalind aan de Pol.
Een van haar taken was in de afgelopen periode het mede organiseren van de kerstmiddag voor senioren.

Zuid-Afrika – Delden

Rosalind werd in 1984 geboren in Zuid-Afrika. Ze heeft daar een opleiding tot scheikundige gedaan en voltooid op masterniveau. Haar Jan heeft dezelfde opleiding gedaan op doctoraatsniveau. Toen enkele jaren geleden er voor Jan een gouden kans kwam om in Almelo aan de slag te gaan, greep hij die met beide handen aan en emigreerde het gezin. Toen Hannah en Jens naar school gingen heeft Rosalind haar werk ook weer opgepakt en werkt enkele dagen op de Universiteit Twente in Enschede. “Sommige mensen denken dat ik secretaressewerk doe, maar nee, ik ben mijn vak trouw gebleven”.

Nergens zo fijn als in Delden

“Toen we naar Nederland kwamen hebben we op meerdere plekken huizen bekeken. In Almelo, Hengelo en Delden. Het voelde in Delden gelijk het prettigst.”
Toch was het niet altijd even makkelijk. De taal aanleren, straatnamen leren kennen, mensen en hun namen onthouden. “Heel veel mensen in Delden kennen elkaar al zo lang, dan is het lastig daartussen te komen”. Twee jaar geleden kreeg de broer van Rosalind in Zuid-Afrika ook een baan aangeboden in Twente. Hij betrok ook een huis aan de Pol en we zien hem af en toe ook op zondag in de kerk. “Het voelt fijn om familie heel dichtbij te hebben”.

Methodistenkerk

“Geloof was bij ons thuis in Zuid-Afrika heel normaal. Ik ben opgegroeid in een methodistenkerk. Op zondag waren er meerdere diensten met voor ieder wat wils. Heel anders dan in Nederland waar, zoals in Delden, er maar 1 liturgie is: met zang en orgel. Geloofsopvoeding was ook niet de eerste taak van het gezin, maar van kerk en school. We baden op school meer dan thuis. En dat is hier in Nederland anders en voor ons even wennen. Jan gaat graag naar diensten met orgel en zang. Ik vind dat ook wel mooi, maar het zou van mij ook wel eens anders mogen, bijvoorbeeld met een bandje.”

Kracht

“De geboorte van Hannah en Jens heeft mijn geloof versterkt en ook verdiept. Niets is er zomaar en vooral rond de geboorte van Jens hebben we veel kracht van God ervaren. Ik vind dat soms moeilijk uit te leggen aan anderen. Veel mensen hebben heel gemakkelijk hun geloof losgelaten in de loop der jaren. Ik zou niet zonder kunnen en beleef ook aan de kerkdienst veel steun. Bijna iedere avond lezen we onze kinderen een verhaal voor uit “The Jesus Storybook Bible van Sally Lloyd-Jones. Ze vragen er zelfs om, dat vinden we fijn.”

Iedereen doet mee

“Het grote verschil met Zuid-Afrika is wel dat als het om kerk-zijn gaat, iedereen meedoet en ook zonder tegenzin. Dat geeft echt een familiegevoel”.
Rosalind beseft dat in Nederland de kerkelijke situatie anders is en dat mensen hier ook minder voor hun geloof uit durven komen. Ondanks dat voelt ze zich thuis in de Deldense gemeente en heeft van harte het ambt van diaken aanvaard.

Blij

En in onze gemeente zijn we blij met de frisse ideeën van Rosalind en al die andere mensen die hun schouders onder een belangrijke taak in de kerk hebben gezet.
Het belooft veel goeds voor de toekomst.