Mededeling namens de Diaconie

Koken voor de woongemeenschap ‘De Wonne’ Almelo?

In Almelo is een huis, genaamd ‘De Wonne’, waar een kleine groep mensen die in de knel zitten worden opgevangen. Met hen wordt ook aan een perspectief voor hun toekomst wordt gewerkt. In het huis is ook een inwonende pastor. De stichting ‘De Wonne’ is afhankelijk van giften en subsidies en boven alles van vrijwilligers.

Ervaringen Jeugdkerk en Diaconie
Afgelopen december heeft onze Jeugdkerk voor de bewoners gekookt. Enkele leden van de diaconie hebben dat in juni gedaan, en voltallig zal de diaconie dat in september nog een keer doen. Het zijn waardevolle momenten waarin je ook met de doelgroep aan tafel gaat. Er ontstonden zeer waardevolle gesprekken.

Oproep: Koken in de Wonne
Daarom leggen we vanuit de diaconie de vraag bij jullie allemaal neer:Wie heeft er zin en zou het leuk vinden om een keer voor  ‘De Wonne’-gemeenschap te koken en met hen samen te eten (de katholieke- en apostolische lezers zijn bij deze ook van harte uitgenodigd)?

Collecte 13 augustus
Tijdens de dienst van 13 augustus zal er voor dit werk gecollecteerd worden en zo mogelijk komt de pastor van De Wonne kort iets vertellen over het werk. Wie mee wil doen kan zich melden bij mij of bij een van de diakenen.