Aan de Penningmeester van de Diaconie PG Delden

Pieter VliekPenningmeester Diaconie