Aan de Penningmeester van het College van Kerkrentmeesters PG Delden

Henk PasmanPenningmeester Kerkrentmeesters