Contact Informatie

Faciliteiten

Kerk ‘de Oude Blasius’
Kerkplein 3, 7491BM Delden

Pastorie:
Kerkplein 1, 7491BM Delden

De Voorhof:
Kerkstraat 6, 7491BL Delden

Facilitair:
Wiarda Heerze T. 06 53 56 96 49

Aan de Facilitair Coördinator

Samenkomsten

Kerkdiensten:

Zondag 10:00
Na de dienst bent u uitgenodigd voor een  kop koffie!

Inloopochtend

Op dinsdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur
ontvangen wij u graag in De Voorhof
voor een kopje koffie met iets lekkers.

Donaties

Protestantse Gemeente Delden 

t.n.v.:  Protestantse Gemeente Delden
IBAN: NL96RABO0313377391 


Diaconie Protestantse Gemeente Delden

t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Delden
IBAN: NL08RABO0313306613

Kerkelijkbureau

Kerkelijk Bureau PG Delden:
Kerkstraat 6, 7491BL Delden
T. 074 3762369

Openingstijd: dinsdag van 9.00 -11.30 uur

Voor alle zaken waar U een predikant niet mee hoeft lastig te vallen!

Aan het Kerkelijkbureau van PG Delden

Being a Christian is more than just an instantaneous conversion – it is a daily process whereby you grow to be more and more like Christ.

Billy Graham

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

Martin Luther King, Jr.

God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.

C. S. Lewis