De collectezak kan deze weken niet rondgaan, maar bij kerk-zijn hoort wel diaconie, dat we anderen helpen. Dat blijft doorgaan.

Vandaar dat wij u wijzen op de bankrekeningnummers van de Diaconie en de Kerkrentmeesters, en wij hopen dat u daaraan wilt denken.

Veertigdagenproject – Madagaskar

Voor het Veertigdagenproject is maar liefst € 2.847 voor een auto voor Madagaskar bijeen gebracht.
Daar zijn wij reuze trots op!
Daarnaast is er door kinderen van de Kindernevendienst in kerkjes geld ingezameld en gespaard. Nu zullen er wellicht nog kinderen zijn die de kerkjes thuis hebben staan. Die kunnen aan de pastorie of in de toren worden ingeleverd. Meer info vindt u hier.

Mocht u nog geld willen overmaken dan kan dat nog. De gegevens zijn:

Naam: Diaconie Protestantse Gemeente Delden
IBAN:  NL08 RABO 031 330 66 13
o.v.v.:  Project Madagaskar

Beeld vanuit de kerk

Er is door velen van u gehoor gegeven aan de vraag om een financiële bijdrage te doen om beelduitzendingen mogelijk te maken. Iedereen hartelijk dank daarvoor. Als u het vergeten mocht zijn en nog een bijdrage wilt leveren kan dat alsnog. We rekenen er zelfs een beetje op.
De gegevens zijn:

Naam: Protestantse Gemeente Delden
IBAN:  NL96 RABO 0313 3773 91
o.v.v.:  Beeld vanuit de kerk