Mededeling namens het College van Diakenen

De diaconie heeft in samenspraak met de kerkrentmeesters een collecte rooster voor de maanden juli en augustus vastgesteld.

In augustus zullen er bij de uitgang van de kerk twee schalen staan. De eerste voor de collecte in de dienst en de tweede voor de deurcollecte aan het einde van dienst. Het zijn schalen op advies van de landelijke kerk zodat u geen collectezak hoeft aan te raken.

Voor hen die thuis de dienst volgen zult u onderaan de Orde van Dienst de informatie vinden hoe u kunt bijdragen aan de betreffende doelen. Diaconaalwerk is een intergraal onderdeel van uw geloofsgemeenschap evenals het zorgdragen voor de eigen kerk en geloofsgemeenschap via de uitgangscollecte ‘kerk’.  

Voor een overzicht van de collectes verwijzen u graag naar de knop hieronder.