Mededeling namens de Diaconie

2023 Aantal Vervolgde Christenen
schreeuwt om aandacht

maar krijgt het niet

Als we heel goed zoeken kunnen we lezen over vervolgde christenen maar veel aandacht is er in de pers niet voor. Honderden kerken en huizen van christenen verbrand, honderden christenen verkracht en vermoord, dertig duizend en meer christenen op de vlucht. En geen giro 555 of dergelijken.

Het aantal vervolgde christenen stijgt de afgelopen tijd schrikbarend. Wereldwijd schijnt er een hetze te zijn tegen christenen, ook in ons eigen Nederland. Een christen is een soort vrije vogel geworden. Die mag je ongefundeerd voor van alles en nog wat uitmaken maar doe dat niet met moslims of hindoes. Een Bijbel verbranden of verscheuren is geen enkele probleem maar doe je dat met de Koran dan raakt het de nationale veiligheid. In Denemarken komt er zelfs een wet die het verbranden of verscheuren van de Koran strafbaar stelt vanwege de nationale veiligheid.

In de politiek hebben het CDA, de SGP en de Christen Unie aandacht gevraagd voor dit onderwerp met een Initiatief Nota maar het effect daarvan is niet of nauwelijks te merken.

En waar ligt onze verantwoording als gelovigen?

Lees meer over deze ontwikkelingen in Religieuze Discriminatie Accepteren We Toch Niet?