Al bijna 50 jaar !! organiseert de Projectengroep Deldense Kerken (PDK) activiteiten met het doel bijstand te verlenen aan hulpbehoevende mensen in de ruimste zin van het woord. Kernwoorden zijn daarbij altijd: kleinschaligheid, plaatselijke betrokkenheid, korte lijnen, transparantie, planning, begroting en verantwoording.

Pijlers onder de financiering van onze fondsen zijn daarbij:

  • de plaatselijke kerstmarkten
  • de Drie Koningen Winterwandeling
  • de Muzikale wandeling door Delden
  • Jaarlijkse verkoop van oliebollen op de streekmarkt
  • de plaatselijke inzameling van oud papier
  • donaties van particulieren
  • jaarlijkse kerkdeurcollectes bij de Oude en Nieuwe Blasius.

Dat de corona pandemie als een orkaan over de wereld raast en alles wat gewoon was op een ernstige manier heeft ontregeld is inmiddels aan iedereen wel duidelijk geworden. 
Ook in het nastreven van haar doelen wordt de PDK ernstig getroffen omdat in de anderhalve-meter-samenleving enkele pijlers zijn weggeslagen, of op zijn minst ernstig zijn beschadigd.

Gevolgen Corona-maatregelen

In de gegeven omstandigheden is een Muzikale Wandeling niet te organiseren en zal dus op de eerste zondag van oktober, voor het eerst sinds 12 jaar, geen doorgang vinden.

Wat de omstandigheden gaan betekenen voor de kerstmarkten, oliebollenverkoop op de streekmarkt en de Drie Koningen Winterwandeling is momenteel nog niet in te schatten, maar zullen onze resultaten daarbij ongetwijfeld nadelig beïnvloeden.

 

Steun

Toch wil de projectengroep zich blijven inspannen voor hen die onze hulp zo goed kunnen gebruiken, c.q. eigenlijk niet kunnen missen.
Daarom langs deze weg een tweeledige oproep aan u, de lezer van dit artikel.

  1. Heeft u een idee of plan waarmee de projectengroep de gederfde inkomsten kan compenseren?
  2. Mag de projectengroep een beroep doen op u om een bijdrage te storten op onze rekening NL66RABO0179158643!

Nieuwsgierig en dankbaar wachten zij op uw reacties.
Zoals u dat gewend bent zorgen zij ervoor dat alle giften voor de volle 100% worden besteed aan de gekozen doelen.