Mededeling namens de Kerkenraad

Nieuw Beleidsplan binnenkort in de maak

In haar vergadering van april en mei is het oude Beleidsplan – dat inmiddels tweemaal geëvalueerd is – aan de orde gekomen.
Naar aanleiding van de ‘Heidagen’ in maart die de kerkenraad heeft gehad, zal in september 2023 worden begonnen met het schrijven van een nieuw beleidsplan.

De kerkenraad is tijdens de ‘Heidagen’ tot de conclusie gekomen dat er de komende 5 jaar veel moet veranderen willen we over 10 jaar nog als kerk bestaan in Delden. Allerlei bedreigingen of zo u wilt omstandigheden van buitenaf dwingen ons nu om te veranderen. Denk bijvoorbeeld aan het tekort aan predikanten in Nederland en het vergrijzen van onze geloofsgemeenschap.

Han Sligt

en

zullen de geledingen van de kerk betrekken bij cq horen en begeleiden hoe zij invulling zouden willen c.q. kunnen geven aan hun deel van een meerjarenbeleidsplan.

Thema’s die onze gemeente volgens de kerkenraad zou dienen te kenmerken zijn: 

  1. liefde onderling en naar onze naaste
  2. gastvrijheid aan allen
  3. respectvolle omgang met elkaar en Gods schepping
  4. zorg voor elkaar, onze naaste en Gods schepping
  5. vergevingsgezindheid naar allen

 

Maarten Bruynes