Mededeling namens de Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters hebben een samenvatting van de begroting voor 2021 online gepubliceerd.

Een volledige versie ligt op het Kerkelijkbureau ter inzage.