Mededeling namens de Kerkenraad

Avondmaalsviering

Vanwege het Corona virus heeft de kerkenraad tot de volgende gedragsregels besloten:  

  • 1 Er worden er geen handen geschud (niet bij binnenkomst en ook niet bij het uitgaan van de kerk), en dit blijft zo tot de dreiging geweken is.

  • 2 Dit betekent niet dat we elkaar niet kunnen groeten en dus staat de kerkenraad wel bij de uitgang om mensen een goede zondag te wensen.

  • 3 We benadrukken expliciet dat als je je bezwaard voelt vanwege besmettingsrisico, er begrip is om niet te participeren in het Avondmaal.

  • 4 Brood wordt door de predikant uitgereikt. Predikant reinigt zijn handen vooraf in het zicht van de kerk.

  • 5 Twee schalen met kleine bekertjes voor de wijn en één voor druivensap.

  • 6 Vooraf vullen door diaconie (nadat ook zij de handen hebben gereinigd).

  • 7 De bekertjes worden uitgereikt door de diakenen. Voor aanvang van het uitreiken reinigen ook zij in het zicht hun handen.

  • 8 De bekertjes worden door de gemeenteleden zelf na gebruik op een dienblad gezet.

 

Verder willen we in de Voorbede bidden voor alle mensen wereldwijd die slachtoffer zijn van het virus en voor allen die anderen bijstaan met hun liefdevolle zorg bij de bestrijding en genezing van het virus.

We hopen met deze maatregelen tegemoet te komen aan de vragen van gemeenteleden.

De Kerkenraad