Vereerd

Toen ik elf was, vroeg tante Truus, wat ik later wilde worden. ‘Beroemd’, antwoordde ik, ‘Ik wil dat er later een standbeeld voor me opgericht zal worden.’ Dat standbeeld is er nooit van gekomen. Maar ik ben er nu toch wel dichtbij gekomen nu er bij mijn afscheid als waarnemend predikant een foto van mij op het predikantenbord in de consistorie is geplaatst. Ik voel me zeer vereerd. Een klein pasfotootje zou al heel mooi geweest zijn. 

ds Kees Bergström

Dank

Langs deze weg wil ik u hartelijk danken voor de hartelijke woorden en de vele giften en cadeautjes die ik bij mijn afscheid als waarnemend predikant heb mogen ontvangen. Zeker ook bedankt voor de € 1117,50 die we mochten ontvangen voor een cruise langs de noorse fjorden.

Het bloemstuk van de liturgische bloemschikking heeft een mooi plaatsje gekregen, evenals het prachtige boeket dat Heleen mocht ontvangen.

Velen van u hebben mij als pastor in meerdere of mindere mate in vertrouwen genomen. Weet dat die vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook na mijn afscheid. Als gewoon gemeentelid blijf ik betrokken bij het wel en wee van onze gemeente, maar niet meer als predikant. Dat betekent ook dat ik de eerste tijd niet in Delden zal voorgaan. Zo nu en dan wel in omliggende gemeenten.  Met veel genoegen en voldoening heb ik in uw midden mogen werken als uw dominee.

Hartelijk dank voor uw samenwerking: goad goan!

ds Kees Bergström