Mededeling namens de Kerkenraad

Twee acties vanuit de kerkenraad

1 Kerk-app met digitaal collecteren

De wereld om ons heen verandert. Zo wordt deze steeds meer digitaal. Velen van u zullen een smartphone of een tablet hebben waarop u allerlei app-jes heeft staan. Het is een niet meer weg te denken middel van communicatie. Oma’s en Opa’s, vaders en moeders, communiceren met hun klein-kinderen en kinderen via de digitale snelweg.  Na enige studie heeft de kerkenraad besloten een KerkApp te gaan gebruiken onder de naam “PG Delden”. Dit met het bijpassende logo van onze eigen kerk.

Waarom een kerk-app zult u zich misschien afvragen?

Een kerk-app heeft een samenbindende factor en een praktische factor. En die twee factoren zijn oh zo belangrijk in een hedendaagse kerkgemeenschap.

praktische factor

Steeds vaker horen we geluiden uit de gemeenschap over waarom we niet óók digitaal collecteren. Betalen doen we immers meer en meer digitaal. Handgeld en met name klein geld hebben we nauwelijks meer op zak. Vele kerken zijn ons al voor gegaan in het aanbieden van de extra mogelijkheid tot digitaal doneren. Dit is een praktisch voorbeeld van de kerk-app want daarin zit de mogelijkheid tot digitaal doneren.

Een ander praktisch aspect is het laatste nieuws. Via de kerk-app kunt u binnen de kerk-app met één klik zien wat het laatste nieuws vanuit de kerk is of welke predikant er zondag voorgaat, wat de bestemming van de collectes zijn. Alles op één plek en up to date. Een kerkdienst volgen kan natuurlijk ook met die app! Allemaal heel praktisch. Gemak dient de mens.

samenbindende factor

Samenbinden door dat er in de kerk-app de mogelijkheid bestaat om, net als met whatsapp, dat leden met elkaar te communiceren in groepen of één op één. Zo bestaat er al nu nog via via whatsapp een groep voor de diaconie en het moderamen. En misschien zijn er nog wel meer app groepen waar wij het niet van weten.

Voor buitenstaanders of randkerkelijken wordt het mogelijk om via de app zicht te krijgen op de algemene zaken van onze kerk. Het zijn allemaal manieren om betrokken te zijn of te raken bij de activiteiten van onze geloofsgemeenschap.     

We weten wel dat de betrokkenheid van de leden is toegenomen bij die kerken die een kerk-app hebben.

Hoe gaat dit alles nu verder in zijn werk?

De App voldoet aan alle beveiligingen die we vandaag de dag mogen verwachten.
De App is beschikbaar voor zowel een Apple smartphone/tablet (Iphone) als één die werkt op basis van Android (bijvoorbeeld een Samsung).
Heeft u geen smartphone of wilt u de App niet gebruiken dan is dat geen enkel probleem, te allen tijde blijft een bijdrage met munt- of briefgeld mogelijk.
We hopen natuurlijk dat u de App wel zal gaan gebruiken.

Instructies zullen nog uitgebreid worden gegeven op een nog te bepalen datum, na de kerkdienst. Waarbij en waarna alles ook op papier beschikbaar zal zijn. Wacht u het bericht over dit moment nog even af.
Rosalind Gertenbach, Maarten Bruynes, Mineke Boerman


 

2 Actie voor 30 tot 45 jarigen met hun kinderen

De kerkenraad heeft in haar beleidsplan “verbinden in verscheidenheid” van 2016-2020 staan dat er aandacht gegeven dient te worden aan jonge ouders. De kerkenraad heeft geconstateerd dat het contact met de groep 30 tot 45 jarigen in onze gemeenschap, de zogenaamde ‘middengroep’, ontbreekt.

Een aantal enthousiastelingen binnen en buiten de kerkenraad zijn de uitdaging aangegaan om dat contact te herstellen of opnieuw aan te gaan.

Zij zijn van plan om op zondagmiddag 12 september een gezellige middag voor deze groep te organiseren in de Voorhof.

Deze eerste activiteit waarvoor de kinderen van deze groep ook zijn uitgenodigd zal ’s-middags plaats vinden. Een activiteit met een hapje en drankje om elkaar te ontmoeten. De kinderen van deze groep zullen hun eigen activiteit hebben. Neem ze dus gerust mee.

In augustus ontvangen deze leden van onze gemeente een brief met daarin verdere informatie over deze bijeenkomst. Wil je nu al wat meer weten, je aanmelden of meedenken over de activiteiten? Laat het dan via onderstaand e-mailadres aan de werkgroepsleden weten.

En vertel over de actie gerust aan andere mensen.

sociaal@pgdelden.nl

De huidige werkgroep wordt gevormd door: Mineke Boerman, Marjolein ter Weele, Rosalind en Jan Gertenbach, Maarten Bruynes en Tineke Lantink