Mededeling namens de Kerkrentmeesters

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Rijkdom heeft niets te maken met geluk, je kunt alles hebben wat je hartje begeert en toch heel ongelukkig zijn.

Onze opdracht voor ons als kerk ligt bij:

  • Zorg hebben voor mensen in gelukkige tijden , maar ook wanneer ongeluk en moeilijkheden het leven binnenkomen.
  • Verkondigen, laten zien en voelen dat God houdt van iedere mens.

Dat proberen we, binnen en buiten de Oude Blasius, zo goed en trouw mogelijk te doen.

Uw bijdrage is hard nodig om de kerk van morgen in stand te kunnen houden.

– uit de brief aan de leden van ds. Dick Juijn –