Mededeling namens de Diaconie

Het 40-dagen-project-2021 van de PG Delden heeft tot op heden ruim € 580 opgebracht. Dat staat gelijk aan 85 van de 700 jongeren uit een crimineel township in Kaapstad,  die geholpen kunnen worden met veilig sporten en daar tegelijkertijd getraind worden en mentorschap ontvangen op het gebied van christelijke waarden en normen.
Voor hen is het een sprankje hoop op een betere toekomst.
En dat voor slechts € 6, 75 per jongere/per jaar!

Stort uw bijdrage:
ten name van:     Diaconie Protestantse Gemeente Delden
IBAN:                     NL08 RABO 031 330 66 13
o.v.v.:                      2021-40dagen