Welkom

Een hartelijk welkom op de site van de
Protestantse Gemeente Delden.

Onze site wil u graag informeren over wie wij zijn, wat wij doen en geloven.  

Als geloofsgemeenschap zouden u graag willen ontmoeten.
We zien uit naar het moment waarop dat kan gaan gebeuren

God kent de zijnen

(met het zegel van de kerk Delden)

Uitgelicht

April – Toewijding

Dit jaar een aantal leefregels vanuit de Thora onder het voetlicht.

Toewijding, iemand zei daar ooit over:

“Toewijding zijn de kleine keuzes die we elke dag maken, die leiden tot het uiteindelijke resultaten waarnaar we streven.”

Toewijding kennen we allemaal. We zijn aan veel dingen en mensen toegewijd. 

In Bijbel is daar de rijke jongeling die Jezus vroeg: “Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?” Matteüs 19

Jezus’ eerste antwoord gaat over toewijding aan de naleving van de Thora.

Waarop de jongeman antwoord: Dat heb ik van kinds af aan gedaan.

“Maar dan zegt Jezus: ga dan naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de arme mensen. Dan zul je een schat in de hemel hebben. Kom dan hier en volg Mij.”  

Dat is een onverdeelde toewijding die Jezus daar vraagt aan de jongeman.
Ook wij mogen onszelf die vraag stellen: Waaraan ben ik meer toegewijd dan aan Hem?

AGENDA

Laatste Nieuws

40-dagen-project-2021

februari 17th, 2021|

kansloze jongeren in een wijk van Kaapstad, Zuid Afrika de liefde van God tonen door sociale rechtvaardigheid, gelijkheid, barmhartigheid en het delen van Gods Woord

ALLE BERICHTEN HIER ZIEN en kijk ook eens op Facebook!

Samenwerkingsverbanden