Mededeling namens de Diaconie

de Kosterij Delden wordt mantelzorg-logeerhuis

Er wordt bijna dagelijks hard gewerkt in en rond de Kosterij op het Kerkplein. Toen Wiarda Heerze uiteindelijk besloot niet in de kosterij te gaan wonen, is een ander plan, wat al eentijdje leefde binnen de diaconie, opnieuw op tafel gekomen. 

En dat plan is: maak van de kosterij een logeerhuis waar mensen die mantelzorg verlenen
maximaal 2 weken op adem kunnen komen van hun energievolle taak. 

Dit plan met een voorlopige duur van twee jaar is in samenwerking met de diaconie verder uitgewerkt. Er zijn mensen gezocht en gevonden om een stichtingsbestuur te vormen waarin een danken zitting zal hebben. De kerkenraad heeft haar fiat aan de diaconie gegeven aan dit plan, om de woning niet economisch maar sociaal in te zetten. 

Doordat de renovatie enige vertraging oploopt, loopt ook de opstart van het logeerhuis enige vertraging op. Het ligt in de bedoeling om in het najaar in een gemeentebijeenkomst nadere uitleg te geven over dit plan. 

Als diaconie zijn wij zeer blij met dit initiatief van enkele gemeenteleden.