Mededeling namens de Kerkenraad

Gebruiksplan i.v.m. het Corona-virus

De kerkenraad heeft een gebruiksplan opgesteld voor de kerkdiensten voor de maand augustus. In augustus zal het plan door de kerkenraad opnieuw onder de loep genomen worden en zullen er naar alle waarschijnlijkheid wijzigingen en aanvullingen komen. Dit in verband met het voortschrijdende inzicht bij de RIVM en bij de landelijke kerk,

Het plan is in te zien