Een korte toelichting bij de schikking van de 4e Advent

Opnieuw heeft een voormoeder van Jezus onze aandacht. Vandaag is dat Tamar, de schoondochter van Juda.

Er en Onan, beiden zonen van Juda, stierven zonder dat er erfgenamen waren geboren en nu was Tamar een huwelijk beloofd met de jongste zoon van Juda. Sela was inmiddels volwassen maar Juda gaf geen toestemming voor een huwelijk omdat hij bang was dat ook zijn jongste zoon zou sterven.

De netelige (stekelige) situatie waarin Tamar zich bevond zien we in het gebruik van hulst voor haar rok.

Tamar bracht Juda ook in een netelige positie door hem gesluierd te ontmoeten en zo te zorgen dat hij gemeenschap met haar had.

De sluier is gemaakt van de pluimen van het Prachtriet. Bloeiende grassen met pluimen versluieren in de natuur je zicht op wat erachter is.
Ze heeft onderpand afgedwongen als bewijs dat Juda de vader was, toen ze zwanger bleek te zijn:
• de stok, een grote pluim van pampasgras
• een snoer, met roodtinten als verwijzing naar Tamars pijn
• daaraan de zegelring gemaakt van schors
In verband met de brandveiligheid hebben de kaarsen een plek vóór de krans gekregen.

Mirjam