Mededeling namens de Diaconie

Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:

1. Scan de hieronder afgebeelde QR-code  
met de camera van uw smartphone
klik op de verschijnende link en kies hoe en wat u wil geven.

2. Geef via uw eigen bank-app klik hier

3. Geef via uw bank
Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: [datum]-01
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13

Dank U voor uw bijdrage!

Presentatie 40Dagenproject en Oekraïne

De afgelopen week is er nogal wat reactie gekomen op de presentatie van het 40Dagen Project “Babu Bibi”. Ook waren er opmerkingen over waarom er niet voor de Oekraïne gecollecteerd werd. We hebben als diaconie begrip voor de reactie en ter harte genomen, en er een extra overleg aan besteed. 
Onze overwegingen:

  • Onze naasten in nood in Tanzania, Afghanistan, Oekraïne, Hof van Twente of waar dan ook in deze wereld verdienen onze aandacht. We zijn allemaal gelijkwaardige mensen. 
  • We worden overspoeld door informatie over de Oekraïne en er zijn honderden landelijke – binnen en buiten kerkelijkverband – projecten waaraan u uw steun kunt geven. 
  • Er zijn onder ons mensen die hebben aangegeven dat zij hun huis willen openstellen voor vluchtelingen uit de Oekraïne en daar zijn we blij mee. 

Daarom heeft het College van Diakenen besloten om:

  • komende zondag 13 maart de gehele collecte te besteden aan de opvang van Vluchtelingen uit de Oekraïne; 
  • U de gelegenheid te geven hetzij via de Kerkapp hetzij via persoonlijke overboeking geld over te maken naar de rekening van de diaconie onder vermelding van Oekraïne;
  • het schema van collectes verder niet te wijzigen en het 40Dagenproject onder uw aandacht te blijven brengen. Daarom wordt u zondag 20 maart na afloop van de dienst in de gelegenheid gesteld om nader kennis te maken met (foto’s van) het project, uw vragen te stellen en eventueel een sjaaltje te kopen.