Project 40-dagentijd 

Komend jaar willen wij in de 40-dagentijd graag weer aandacht besteden aan een maatschappelijk thema of initiatief waar wij als gemeente nauw bij betrokken zijn. Vanuit de diaconie horen we graag jullie suggesties voor een onderwerp of thema voor deze periode. Heeft u een idee of bent u zelf betrokken bij een maatschappelijk initiatief? Wij horen dit graag van u! U kunt contact opnemen met één van de diakenen of de voorzitter, Han Sligt, of een mail sturen naar: han@sligtdelden.nl.