Mededeling namens de Diaconie

Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:

1. Scan de hieronder afgebeelde QR-code  
met de camera van uw smartphone
klik op de verschijnende link en kies hoe en wat u wil geven.

2. Geef via uw eigen bank-app klik hier

3. Geef via uw bank
Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: [datum]-01
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13

Dank U voor uw bijdrage!

VEERTIG DAGEN PROJECT 2022

Hoe kiest de diaconie het Veertig Dagen Project?

Aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar komt de vraag bij de diaconie naar voren:

Welk project kiezen we voor de komende VEERTIG DAGENTIJD?

De diakenen komen met voorstellen en we kijken daarbij naar de inhoud van het project – is het concreet – naar de betrokkenheid – zijn er mogelijk mensen die het project goed kunnen promoten – zijn de financiële lijntjes kort waardoor er zoveel mogelijk geld rechtstreeks bij het doel komt en past het bij ons als Protestantse Gemeente Delden.

Na informatie te hebben ingewonnen wordt er een keuze gemaakt en neemt vaak één diaken daarin het voortouw. We hebben als diaconie de afgelopen tien jaar de projecten met algehele consensus kunnen nemen. Eigenlijk sprong één project er vanaf het begin er meteen al uit en kon iedereen daarmee instemmen.

Veertig Dagen Project voor 2022

Voor dit jaar is het project Babu Bibi gekozen en heeft Mineke Boerman het voortouw genomen en loop het contact met deze stichting via haar. Heeft u dus vragen dan is zij de persoon om daar vragen aan te stellen. Dat wil niet zeggen data de andere diakenen er niets over kunnen of willen zeggen. Lees over het project Babu Bibi door hier te klikken.

Ook u kunt projecten aandragen voor de Project Zondagen of voor de Veertig Dagentijd 2023. We horen uw voorstellen graag als diaconie. 

Laatste Nieuws