Mededeling namens de Diaconie

Kwetsbare jongeren in de wijk Crossroads in Kaapstad Zuid Afrika!

De diaconie heeft voor het 40 Dagen Project dit jaar gekozen voor Beautiful Gate SA.

Beautiful Gate heeft tot doel om de liefde van God te tonen aan kwetsbare kinderen en gezinnen in onder meer het district Crossroads door middel van hun werk dat geleid wordt door gebed, bewogenheid en gerechtigheid. Hun missie richt zich op sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en barmhartigheid, evenals op het verspreiden van het Woord.De afgelopen 26 jaar heeft Beautiful Gate South Africa zich beziggehouden met de transformatie van gemeenschappen en het veranderen van de leefomstandigheden van de meest gemarginaliseerde mensen in de samenleving.

grote nood in de wijk Crossroads

Crossroads is bekend als een township tijdens de Apartheid. Deze gemeenschap wordt geteisterd door misdaad en armoede. Het district staat bekend als de “moordhoofdstad” van Zuid-Afrika. Jongeren worden regelmatig naar bendes en misdaad gelokt. Het werkloosheidspercentage is meer dan 60% en de Covid-19 lockdown-beperkingen hebben het nog moeilijker gemaakt om aan werk te komen. De gemeenschap heeft dringend behoefte aan kansen en veilige activiteiten voor kinderen en jongeren.

doel

Beautiful Gate ziet het samen met het Ward 35 Sports Forum als haar taak om voor 720 jongeren – in de leeftijdsgroep 7 t/m 21 jaar – en 20 coaches te gaan voorzien in trainingen voor de coaches, discipelschap, mentoringstraining en in een bevoorradingskit voor elk team. Hierdoor kunnen zij een competitie van informele teams in het gebied te starten. Het benodigde bedrag is ca. € 5000, dat is vertaald zo’n € 6,75 per jongere per jaar.

Een van de doelstellingen van het Ward 35 Sports Forum is het opzetten van een sportforum voor coaches van de Ward 35 Community in het district Crossroads om de sportkansen voor kinderen en jongeren te vergroten en te stimuleren met het oog op een verbeterde gezondheid van en groeiende veiligheid voor de kansarme kinderen en jongeren. Dit door hen gezonde waarden en doelen bij te brengen voor de komende generaties.

Beautiful Gate SA verwacht samen met Ward 35 Sport Forum dit gehele project in 2021 met vereende krachten van de grond te trekken.

Donaties voor dit project kunnen worden overgemaakt:

ten name van: Diaconie Protestantse Gemeente Delden
IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13
o.v.v.: 2021-40dagen