Afgelopen zondag 01 september 2019 hebben we onze Kees Claassen gehuldigd om zijn 23 jaren trouwe dienst als tweede koster van de Protestantse Gemeente Delden in de Grote Blasius.

Het zilveren draaginsigne werd hem opgespeld door de voorzitter van de kerkrentmeesters, Herman Langerak.

Als kerkgemeenschap zijn wij hem dankbaar voor alle bewezen diensten over zo’n lange periode. Hulde!