Welkom

Een hartelijk welkom op de site van de
Protestantse Gemeente Delden.

Onze site wil u graag informeren over wie wij zijn, wat wij doen en geloven.  

Als geloofsgemeenschap zouden u graag willen ontmoeten.
We zien uit naar het moment waarop dat kan gaan gebeuren

God kent de zijnen

(met het zegel van de kerk Delden)

Uitgelicht

Mei

Dit jaar een aantal leefregels vanuit de Thora onder het voetlicht.

Macht:

Zeg dan niet bij uzelf: mijn kracht en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verworven. Maar gij zult aan de Here, uw God, denken, want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te verwerven,” Deut. 8: 17-18

God heeft ons macht gegeven om met onze talenten voor Hem te woekeren. We hebben niet te veel talenten of te weinig talenten gekregen. We hebben precies genoeg gekregen. Matt. 25: 14-30

Zet u ook al uw talenten in? Of bent U bang voor de Heer?

Jezus daagt ons in Mattheüs 25 uit om alles wat we ontvangen hebben in te zetten voor Hem als onze liefdevolle rechtvaardige en goede Heer. Daar is geen plaats voor angst.

AGENDA

Meditatie van de week

Laatste Nieuws

40-dagen-project-2021

februari 17th, 2021|

kansloze jongeren in een wijk van Kaapstad, Zuid Afrika de liefde van God tonen door sociale rechtvaardigheid, gelijkheid, barmhartigheid en het delen van Gods Woord

ALLE BERICHTEN HIER ZIEN en kijk ook eens op Facebook!

Samenwerkingsverbanden