Wij willen u graag informeren over wie wij zijn, wat wij doen en geloven.  

Als u nieuwsgierig bent naar wat ons vandaag de dag motiveert dan vertellen wij daar graag over.

God kent de zijnen

(met het zegel van de kerk Delden)

Uitgelicht

September – Bewogenheid

Dit jaar krijgen een aantal relevante thema’s de aandacht

Henri Nouwen schreef in zijn boek Compassion:

“Zelfs het opzetten van een hulpprogramma, de hongerigen voedsel geven, en het helpen van de zieken dan zou het best zo kunnen zijn dat het meer een uiting is van onze eigen nood, dan een roeping van God” 

En als we niet gezamenlijk reageren op de nood in de wereld:  

“Wat we kunnen verwachten is het tegenovergestelde van bewogenheid: verdoofdheid [onverschilligheid] en boosheid.”

Onze God is een bewogen God.

“Here, Here, God, barmhartig en genadig. Lankmoedig, groot van goedertieren en trouw,..”  Ex 34: 6 NBG

Jezus zegt dan ook in Lukas 6: 36  

“Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is.” 

Hoe is het met uw bewogenheid gesteld?  

NBG= Ned. Bijbel Genootschap ’51 / BB= Basis Bijbel HSV= Herziene Staan Vertaling 2004

AGENDA

Laatste Nieuws

ALLE BERICHTEN HIER ZIEN en kijk ook eens op Facebook!

Samenwerkingsverbanden